เราพัฒนาโปรแกรมมากว่า 10 ปี ด้วยประสบการณ์ที่ลงลึกถึงปัญหาในธุรกิจอย่างแท้จริง
           
Pailin
ระบบงานต่าง ๆ ในโปรแกรม
โปรแกรมสำหรับธุรกิจที่มีรายการสินค้าคงคลังปริมาณมาก สินค้าที่มีความซับซ้อน
ในการจัดเก็บ คลังสินค้าจำนวนมาก หรือสินค้าที่มีรายละเอียดมาก เช่น
ธุรกิจจำหน่ายอะไหล่ ธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ
ระบบลูกหนี้-เจ้าหนี้ และระบบการเงินที่ซับซ้อน โปรแกรมจะสามารถตอบคำถาม
และช่วยบริหารจัดการงานได้หลายรูปแบบการปฏิบัติงาน
Pailin Service
โปรแกรมสำหรับธุริกิจศูนย์ซ่อมบำรุง รองรับการคิดค่าอะไหล่ ค่าแรงงาน
และการจ้างงานนอก มาประกอบเป็นค่าใช้จ่ายงานซ่อมบำรุง การคิดค่าแรงเหมา
การคิคค่าแรงด้วยชั่วโมงงานมาตรฐาน หรือคิดตามชั่วโมงงานจริง Job
งานซ่อมหนึ่งงาน แบ่งจ่ายหลายคน การเก็บประวัติงานซ่อม การเรียกดูประวัติงานซ่อม
Pailin Feature
คุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ ที่มีในโปรแกรม เพื่อตอบโจทย์ความหลากหลายในการทำงาน
และเงื่อนไขทางธุรกิจ
การจัดการสาขา
เมื่อธุรกิจมีสาขา Pailin มีระบบการเชื่อมต่อสาขาทั้งแบบ All Time Online
และแบบ Offline ซึ่งไม่จำเป็นต้อง Online ตลอดเวลา เพราะหาก Internet ใช้งานไม่ได้
ในบางช่วงเวลาสาขายังคงทำงานได้ต่อจนกว่าจะสามารถเชื่อมต่อกับสำนักงานใหญ่ได้
ก็จะทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันต่อ


ปัญหาสำคัญของธุรกิจที่มีสินค้าคงคลังมากรายการ คลังสินค้าขนาดใหญ่ คืออะไร?

- รายชื่อสินค้ามาก เมื่อลูกค้าต้องการสินค้า เราต้องหาสินค้าที่ลูกค้าต้องการให้ได้เร็วที่สุด ถ้าหาไม่เจอ คือระบบล้มเหลว
- สินค้าจำนวนมากซื้อ-ขายเร็ว มักเกิดปัญหาการบริหารราคาขายผิดพลาด ขายขาดทุนโดยไม่รู้ตัว
- สินค้าที่มีความรู้เฉพาะทาง หาพนักงานขายที่มีความสามารถได้ยาก จะพัฒนาบุคลากรใหม่ได้อย่างไร
- พนักงานขายมีน้อย เสียเวลาไปกับการไปหาสินค้าในคลัง ทำให้รับลูกค้าได้น้อย ลูกค้ารอนาน
- คลังสินค้าซับซ้อนเก็บที่ไหน หาไม่เจอเท่ากับทำของหายในคลังตัวเอง เสียโอกาสการขาย
- คลังสินค้าใหญ่กับปัญหาของหาย
- กิจการขยายสาขา ดูแลข้อมูลสาขาได้ยาก หรือ Internet  ของสาขาใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้าง
- มีหลายสาขา แต่ละสาขาบริหารงานได้คุ้มการลงทุนหรือไม่

จุดเด่นของโปรแกรม

- สามารถรองรับข้อมูลขนาดใหญ่ รายการสินค้านับล้านรายการ ข้อมูลการซื้อ-ขายระดับล้าน Records
- ข้อมูลขนาดใหญ่ย่อมต้องมีระบบค้นหาข้อมูลที่ง่าย รวดเร็ว ค้นหาข้อมูลที่ต้องการให้ได้เร็วที่สุด
- ข้อมูลสินค้าที่รองรับสินค้าได้หลากหลายรูปแบบ สินค้ามีหลายหน่วยนับ ชิ้น-ห่อ-กล่อง-ลัง-โหล
   หรือสินค้าชั่ง-ตวง-วัด ซื้อเป็นม้วน ขายเป็นเมตร ซื้อเป็นกิโล ขายเป็นตัว
   หรือสินค้าแยกชิ้น ซื้อเป็นคู่ ขายแยกข้าง(แต่ละข้างราคาไม่เท่ากัน) หรือซื้อแยกชิ้น แล้วรวมชุดขาย
- ขายสินค้าที่ใช้ร่วมกัน จัดชุดสินค้าไว้สะดวกต่อการเรียกใช้ แต่ก็สามารถตัดบางรายการออกได้ขณะขาย
- แปรรูปสินค้า ซื้อวัตถุดิบมาประกอบเป็นสินค้าใหม่เพื่อขาย และสามารถเพิ่มค่าใช้จ่ายเข้าไปเป็นต้นทุนได้ด้วย
- ตรวจสอบประวัติการซื้อ-ขายย้อนหลังทันทีในขณะขาย ตรวจเฉพาะลูกค้าทุกสินค้า ตรวจเฉพาะสินค้าทุกลูกค้า หรือทั้งสินค้าและลูกค้า
- รองรับการให้ส่วนลดหลายชั้นทั้งซื้อ-ขาย ลด8% ตาม5% ตาม+7%
- โปรแกรมสามารถตรวจสอบการขายสินค้าผิดราคาได้ แจ้งเตือนความผิดปกติก่อนที่ขายให้ลูกค้าผิดราคา
- โปรแกรมมีเครื่องมือดูแลการกำหนดราคาสินค้าที่มีจำนวนมาก มีความเคลื่อนไหวของต้นทุนสูง เพื่อไม่ให้ขายขาดทุน
- ฐานข้อมูลสินค้าสามารถกำหนดกลุ่มสินค้าทดแทนได้ หากสินค้าหมด ลูกค้าบอกว่าแพงเกินไป สามารถแจ้งลูกค้าได้ในขณะขาย
   มีสินค้าใดใช้แทนได้บ้าง ราคาเท่าไร มีคงเหลือเท่าไร
- ฐานข้อมูลสินค้า ลูกค้า และฐานข้อมูลทุกชนิด สามารถเก็บรูปภาพได้ และไม่จำกัดจำนวนรูปต่อสินค้า 1 ตัว ลูกค้า 1 ราย...
- โปรแกรมสามารถเข้ารหัสเพดานราคาต่ำสุดให้อัตโนมัติขึ้นแสดงขึ้นบนจอ เพื่อให้ผู้ขายสามารถถอดรหัสได้
   และไม่ต้องกังวลลูกค้าแอบมองหน้าจอแล้วจะเห็นราคาทุน
- ระบบขายหลายรูปแบบ สามารถแยกงานขายเงินสด ขายส่ง-เครดิต การขายเงินสดมีรูปแบบหน้าจอ 3 แบบ
   หน้าจอขายแบบปกติ หน้าจอขายเงินสด(ขาย+รับชำระ) และหน้าจอขาย POS ที่รองรับจอ Touch Screen
- สามารถแยกราคาขายได้ ขายสดใช้ราคารวมภาษี ขายเครดิตใช้ราคายังไม่รวมภาษี (ทั้ง 2 ราคาเป็นอิสระ ไม่ได้คูณ 7 %)
- สามารถกำหนดส่วนลดเป็นรายสินค้าได้ เช่นลูกค้ารายนี้ปกติดได้ส่วนลด 10% แต่สินค้าบางรายการลดได้ 6% เท่านั้น
- กำหนดลำดับราคาขายได้ถึง 25 ลำดับราคา เพื่อแบ่งไปตามกลุ่มลูกค้า (ราคาเงินสด, ราคาขายส่ง, ราคา Dealer, ราคา VIP, ...)
- การเปิดบิลที่มีรายการสินค้าหลายรายการ แต่ขายซ้ำ ๆ สามารถทำการคัดลอกรายการมาจากบิลเก่าได้
- โปรแกรมเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงราคาซื้อ และราคาขายไว้สามารถตรวจสอบประวัติการปรับราคาได้
- โปรแกรมรองรับสินค้าที่ใช้ Serial No. และ Lot No. ได้ สินค้าที่ใช้ Serial No. โปรแกรมจะสามารถตรวจสอบได้ว่า Serial นี้
   ซื้อมาจากใคร ขายให้ใคร รับคืน ส่งคืนเมื่อไร สินค้าที่ใช้ Lot No. สามารถกำหนดวันที่หมดอายุของสินค้าได้ แต่ละ Lot เก็บที่ใด เท่าไร
- ระบบรายชื่อสินค้าชั่วคราว นำมาใช้ได้ 2 วัตถุประสงค์
   ทั้งในระหว่างเริ่มต้นระบบใช้แทนสินค้าที่ยังสร้างรหัสสินค้าไม่ครบ เพิ่อเปิดบิลไปก่อน
   หรือใช้กับสินค้าสั่งซื้อเฉพาะกิจ ไม่ต้องการเก็บ Stock เพราะลูกค้าสั่งครั้งเดียว ไม่ใช้ซ้ำอีกเลย
- การออกใบกำกับภาษี แยกออกจากเอกสารขายได้ เพื่อสะดวกในการประยุกค์ใช้เอกสารในการตัด Stock ภายในเท่านั้น
- รายการส่งเสริมการขาย สามารถกำหนดการให้ส่วนลดพิเศษ ราคาพิเศษ หรือส่วนลดพิเศษ ราคาพิเศษ เมื่อซื้อครบจำนวน
   และสามารถกำหนดไว้ล่วงหน้าได้เมื่อถึงวันก็ทำงานเอง เมื่อหมดกำหนดเวลาก็หยุดทำงานเอง
- ระบบต้นทุนสินค้าทั้งแบบเฉลี่ย, ราคาต้นทุน, และราคาต้นทุนในเชิงบริหารที่แท้จริง (มีค่าใช้จ่ายแฝงในต้นทุนสินค้า)
- รูปแบบข้อมูลคลังสินค้า/Location เป็น Tree Diagram จำลองภาพคลังสินค้าจริง อีกทั้งยังช่วยให้เลือกดูข้อมูลได้ง่ายขึ้น
   จะดู Stock ทั้งคลังก็ได้ ดูเฉพาะชั้นก็ได้ ดูเฉพาะตู้ก็ได้
- กำหนดชนิดของคลัง บางคลังเป็นคลังไม่พร้อมขาย เช่นคลังของ Claim ฝ่ายขายจะไม่เห็นสินค้าในคลังนี้
- การรับชำระ-จ่ายชำระ บิลใบเดียวจ่ายเช็คหลายใบ, บิลเดียวผ่อนชำระหลายครั้ง, บิลซื้อเอามากลบหนี้กับบิลขาย, จ่ายเช็ค+เงินสด
- ลูกค้าเครดิตเกินวงเงิน สามารถปรับเพิ่มวงเงินเครดิตชั่วคราวได้
- เช็คคืน ลูกหนี้เปลี่ยนเช็คใบใหม่ให้, ลูกหนี้จ่ายเช็คใบใหม่พร้อมกับเงินสดบางส่วน
- มีทะเบียนเช็คจ่ายเพื่อควบคุมจำนวนเช็คเปล่าทั้งหมดในมือ เช็คใบไหนใช้จ่ายอะไร ให้ใคร ป้องกันเช็คหาย
- การเรียกดูข้อมูลย้อนหลัง สินค้าคงเหลือสิ้นงวดย้อนหลัง ยอดหนี้สิ้นงวดย้อนหลัง
- โปรแกรมไม่จำกัดงวดการทำงาน สามารถทำงานต่อเนื่องได้นับ 10 ปี โดยไม่ต้องปิดงวด หรือลบข้อมูล ขึ้นปีใหม่ทำงานต่อได้ทันที
- การกำหนดสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมได้หลากหลายรูปแบบเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจ ตั้งแต่การกำหนดให้ เพิ่ม แก้ไข ลบ พิมพ์
   และมีการกำหนดระดับผู้ใช้งาน ใครแก้ราคาหน้าบิลไม่ได้ ใครให้ส่วนลดไม่ได้ ใครเปลี่ยนวันครบชำระไม่ได้ รวมทั้งใครไม่เห็นราคาทุน
   การกำหนดการบันทึกข้อมูลล่วงหน้า หรือย้อนหลังได้กี่วัน
- การกำหนดขอบเขตข้อมูลให้แต่ละ User ใครเห็นข้อมูลได้แค่ในสาขา หรือเห็นข้อมูลได้แค่ในแผนก หรือเห็นข้อมูลได้ทั้งหมด
   และใครเห็นสินค้าได้บางคลัง หรือเห็น Stock สินค้าทั้งหมด
- การเชื่อมต่อกับสาขามีทั้งแบบ Online ที่สามารถทำงานได้ผ่าน Internet ทั่วไป
- การเชื่อมต่อกับสาขาแบบ OffLine สาขาไม่ต้องเชื่อมต่อกับสำนักงานใหญ่ตลอดเวลาก็ได้ เพราะบางครั้ง Internet อาจใช้งานไม่ได้
   ในบางช่วงเวลา แต่ทุกสาขาก็ยังทำงานต่อได้ เมื่อ Internet ใช้งานได้ระบบก็จะทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างอัตโนมัติ
   ซึ่งการเชื่อมต่อแบบ OffLine สาขาไม่ได้เป็นเพียงจุดขาย สาขาสามารถซื้อ-ขาย-รับ-จ่ายได้ โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งเข้าไปรวมกัน
   ที่สำนักงานใหญ่
- บริการ Update Public IP ทำให้การเชื่อมต่อสาขา หรือการทำงานนอกสถานที่ทำได้ง่าย ไม่ต้องเช่า IP จากผู้ให้บริการ Internet
- โครงสร้างข้อมูลรองรับการแบ่งแผนก ทำให้สามารถทำข้อมูลแยกแผนก แยกฝ่ายได้ วิเคราะห์ข้อมูลระหว่างแผนกได้
- รองรับการใช้งาน Barcode และการสั่งพิมพ์ป้าย Barcode จากในโปรแกรม สามารถพิมพ์ป้าย Barcode ตามจำนวนสินค้าได้
- รหัสสินค้า รหัสลูกค้า รหัสผู้จำหน่าย และฐานข้อมูลต่าง ๆ ทั้งหมดสามารถสั่งเปลี่ยนรหัสได้
- กำหนดเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างเลขที่เอกสารล่วงหน้าได้ เดือนหน้าให้เลข Running เพิ่มเป็น 5 หลัก ไม่ต้องรอเปลี่ยนสิ้นเดือน
- การสร้างข้อมูลใหม่ ไม่ว่าจะเป็นรายชื่อสินค้า รายชื่อลูกค้า หรือแม้กระทั่งการเปิดบิลต่าง ๆ สามารถกำหนดค่าเริ่มต้นอัตโนมัติได้
   เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ไม่ตกหล่น
- การเรียกดูข้อมูล หรือการเรียกรายงาน สามารถทำได้กว้างกว่าการเลือกจากรหัสใด ถึงรหัสใด เลือกจากชื่อก็ได้ เลือกจากกลุ่มก็ได้ ฯลฯ
- สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการพิมพ์บิล การพิมพ์เอกสารต่าง ๆ หรือรูปแบบรายงานได้
- สามารถเพิ่มแบบพิมพ์ หลายรูปแบบในเอกสารต่าง ๆ ได้ เช่น ใบสั่งซื้อ สารมารถทำให้เลือกได้ในขณะจะสั่งพิมพ์ได้ว่า
   ใช้ฟอร์มสั้น-ฟอร๋มยาว พิมพ์ใบสั่งซื้อสำหรับผู้จำหน่าย A, พิมพ์ใบสั่งซื้อสำหรับผู้จำหน่าย B, พิมพ์ใบสั่งซื้อสำหรับผู้จำหน่าย C ...
- การนำเข้าข้อมูลรายชื่อสินค้า ราคาขาย สามารถ Load ได้จาก Text file, DBF file, Excel File
- การ Export ข้อมูลเพื่อไปประมวลผลอื่น ๆ นอกโปรแกรม ออกมาในรูปตารางข้อมูล ไม่ใช่การแปลงรายงานออกมา
   จึงเป็นข้อมูลที่ไม่มีหัวกระดาษ ท้ายกระดาษ Column ข้อมูลเอียงไปเอียงมา
- เก็บ Log การทำงาน ใคร ทำอะไร เมื่อไร สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ ว่าใครลบข้อมูล ใครพิมพ์บิลไหน เมื่อไร
- โปรแกรมสามารถทำงานได้บน Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008,Server 2012 หรือใหม่กว่า ทั้ง 32 Bits และ 64 Bits
- การบริการหลังการขายที่สะดวกกว่า โปรแกรมมีระบบ Remote อยู่ในตัวโปรแกรมเอง เพียงแค่ Click ก็สามารถส่งภาพหน้าจอมาได้ทันที
   ไม่ต้องยุ่งยากที่จะต้องติดตั้งโปรแกรม Remote อื่น ๆ เพิ่มเติม


ทางบริษัท ฯ สามารถนำเสนอโปรแกรมผ่าน Internet ได้เพื่อความสะดวกของลูกค้า
วิธีการนำเสนอโปรแกรม Online

บริษัท บิสซิเนสยูนิไฟเออร์ จำกัด

Tel. 089-904-1694, 086-577-7868
EMail : sales@pailinit.com
Line Id : teerapong-kin


Download