Home>Pailin>Pailin Inventory module>

การค้นหาสินค้า

        สินค้าในระบบจำนวนมาก หากไม่สามารถค้นหาสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้ เท่ากับระบบล้มเหลวในทันที
เพราะไม่สามารถเปิดบิลได้
นอกจากนี้การค้นหาโปรแกรมสามารถทำได้ใช้เงื่อนไขได้หลายอย่าง
การค้นหาด้วยข้อความสั้น ๆ ประกอบกัน การระบุยี่ห้อสินค้าช่วยค้นหา
และสิ่งที่เกิดปัญหาบ่อย ๆ คือ
คีย์ค้นหาด้วยคำว่า ออโต แต่ไม่พบข้อมูลเพราะในฐานข้อมูลบันทึกด้วยคำว่า อัตโนมัติ

- การแสดงเบอร์แทนกรณีสินค้าหมด หรือราคาสูงไปสำหรับลูกค้า
- การระบุสินค้าที่ต้องการทีละหลาย ๆ รายการโดยไม่ต้องเปิด-ปิดหน้าต่างค้นหาหลายครั้ง
ทั้งหมดเพื่อให้การค้นหาสินค้าทำได้ง่ายที่สุด เร็วที่สุด และหาได้พบ    การเพิ่มความรวดเร็วในการคีย์ข้อความค้นหา เนื่องจากหลาย ๆ คำสะกดยาก หรือไม่มีความชำนาญในการใช้คีย์บอร์ด
ก็สามารถเรียกใช้ตารางคำที่ใช้บ่อย ๆ มาประกอบกันเพื่อค้นหาสินค้า        หากยังไม่สามารถค้นหาได้ โปรแกรมยังมีระบบการค้นหาสินค้าด้วยแผนผังรูปฐานข้อมูลสินค้า


        ศูนย์กลางของระบบสินค้าคงคลังก็คือ ฐานข้อมูลสินค้า เป็นที่รวบรวมรายละเอียดของสินค้า

เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ในงานต่าง ๆ ของโปรแกรม และเพื่อตอบสนองความหลากหลายของสินค้า
สินค้าของโปรแกรมจึงมีได้หลายหน่วยนับ แต่ละหน่วยนับก็คนละราคา การบริหารจุดสั่งซื้อ ตำแหน่งเก็บสินค้า
เบอร์แทนของสินค้า อะไหล่ใช้กับสินค้ารุ่นใดได้บ้าง การจัดกลุ่มจัดหมวดหมู่ของสินค้า เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
ฐานข้อมูลสินค้าจึงเปรียบเสมือนคลังความรู้เกียวกับสินค้า ที่ถูกถ่ายทอดลงในโปรแกรม        การบันทึกภาพสินค้า ส่วนประกอบข้อมูลสินค้าที่มีประโยชน์มาก แต่มักทำได้ยาก
โปรแกรมจึงมีวิธีการบันทึกภาพสินค้าการ Load รูปภาพมาใส่แบบเดิม
หรือการคัดลอกรูปภาพจากโปรแกรมดูรูป หรือจาก Web Browser
และที่สำคัญด้วยวิธีการที่ง่ายกว่า คือการถ่ายภาพด้วยกล้อง Web Camera
ที่ติดอยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพียงหันกล้องไปยังตัวสินค้า แล้วสั่ง Capture
โปรแกรมก็ทำการบันทึกภาพเข้าโปรแกรมได้ทันที ไม่ต้อง Load จากกล้องมาลง Disk ก่อน
แล้วจึงเรียกมาจับคู่กับสินค้า และโปรแกมยังสามารถบันทึกรูปสินค้าแต่ละสินค้าได้หลายรูป
ง่ายกว่า เร็วกว่า สะดวกกว่าการแก้ไขรหัสสินค้า
        เมื่อระบบทำงานไปซักระยะหนึ่ง มักจะเกิดความคิดในการปรับปรุงคุณภาพข้อมูล สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นบ่อยคือ
ความต้องการเปลี่ยนรหัสสินค้า โปรแกรมสามารถสั่งแก้ไขรหัสสินค้าได้ แม้ว่าสินค้านั้นจะมีการเรียกใช้งานไปแล้วการจัดชุด Package สินค้า

        สินค้าบางอย่างซื้อมาเป็นข้างซ้าย ข้างขวา แต่ต้องการแยกขายเฉพาะซ้าย หรือขวา
สินค้าบางอย่างซื้อมาทีละข้าง แต่นำมาขายรวมกันเป็นคู่ จะทำอย่างไรกับต้นทุนสินค้า จะทำอย่างไรกับสินค้าคงคลัง
การขายสินค้าเป็นชุด

        บ่อยครั้งที่ลูกค้าที่เป็นอู่ซ่อม หรือช่าง จะซื้ออะไหล่เพื่อใช้ในการซ่อมรถที่เกิดอุบัติเหตุ
เช่นชุดอะไหล่ที่ใช้ในการซ่อมจากการชนด้านหน้า ด้านหลัง หรืออะไหล่หลายรายการที่ต้อง
ใช้ควบคู่กันเช่นชุดซ่อมเบรค ชุดซ่อมคลัทช์ โปรแกรมสามารถจัดชุดสินค้าไว้เพื่อความรวดเร็ว
ในการรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า ซึ่งหากลูกค้าต้องการอะไหล่เพียงบางรายการในชุดก็สามารถตัด
บางรายการออกได้ ทำให้พนักงานขายสามารถรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าได้รวดเร็ว ไม่ต้องคีย์สินค้าทีละรายการ        โปรแกรมรองรับสินค้าที่มีหลายหน่วยนับในสินค้าแต่ละตัว การขายสินค้าก็เลือกได้ว่าจะขายในหน่วยไหน
แต่ละหน่วยนับกำหนดได้ว่าเป็นหน่วยนับชิ้น หรือเป็นหน่วยนับแบบชั่ง ตวง วัด (สามารถบันทึกจำนวนเป็นทศนิยมได้)
การให้ส่วนลดสามารถลดเป็นจำนวนเงิน หรือเป็น % และแม้แต่การลดหลายชั้น 5%3%(ลด 5% แล้วตามด้วย 3%)
รวมทั้งสามารถสั่งแสดงรูปสินค้าขณะกำลังบันทึกรายการขายได้
        การควบคุมระบบงานสามารถกำหนดได้ว่าใครสามารถแก้ไขราคาได้ ใครสามารถแก้ไขส่วนลดได้ ใครสามารถแก้ไข
เครดิตได้ ใครสามารถบันทึก หรือแก้ไขข้อมูลล่วงหน้า หรือย้อนหลังได้กี่วันการแปรรูปสินค้า

        โปรแกรมมีระบบการแปรรูปสินค้า ที่จะนำเอาวัตถุดิบ มาแปรรูปเป็นสินค้าสำเร็จรูป ซึ่งสามารถรวมค่าใช้จ่ายในการแปรรูป
เข้าไปได้ และสามารถมีสินค้าพลอยได้จากการแปรรูปด้วย อีกทั้งยังรองรับการคำนวณต้นทุนสินค้าจากการแปรรูปหลายชั้นได้
(สินค้าสำเร็จรูป จากการแปรรูปขั้นที่ 1 บางส่วนนำไปขาย บางส่วนนำมาเป็นวัตถุดิบ ในการแปรรูปขั้นที่ 2 . 3 . 4 . . .)


การสนับสนุนการใช้งาน Barcode

        โปรแกรมรองรับการใช้งาน Barcode ในทุกระบบงานที่เกี่ยวกับตัวสินค้า
สามารถสั่งใช้งานในโหมด Barcode ได้ เพื่อให้โปรแกรม Auto ระบุจำนวนเป็น 1 ให้

และขยับมารอรับการอ่าน Barcode รายการใหม่ทันที นอกจากนี้โปรแกรมยังสามารถสั่งพิมพ์ป้ายราคา Barcode
ตามใบรับสินค้าได้ ซึ่งจะสั่งพิมพ์ Barcode ตามรายการสินค้าในใบรับของ และตามจำนวนที่รับสินค้า


(รูปแบบการพิมพ์ป้าย Barode สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ และขนาดได้ในโปรแกรม)


ลดปัญหาการขายผิดราคา

        ปัญหาการไม่ได้ตั้งราคาขาย หรือไม่ได้ปรับราคาขายตาม หลังจากที่ราคาซื้อปรับไปแล้ว
ทำให้ขายสินค้าขาดทุนโดยไม่รู้ตัว โปรแกรมจึงมีการเก็บประวัติการเปลี่ยนเปลงราคาซื้อ
และราคาขายไว้เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ของราคาซื้อ และราคาขายได้ โดยการแจ้งเตือน
ทันทีเมื่อทำการขาย และทำเป็นรายงานสินค้าที่ราคาซื้อเปลี่ยน แต่ราคาขายยังไม่เปลี่ยน
เพื่อป้องกันการขายผิดราคาการแจ้งเตือนของระบบ

        โปรแกรมมีตรวจสอบ และทำข้อความแจ้งเตือนทันทีที่ สินค้าต่ำกว่าจุดสั่งซื้อ จุดต่ำสุด การขายราคาต่ำกว่าทุน
โดยกำหนดผู้จะที่จะรับข้อความแจ้งเตือนการจัดเตรียมสินค้าเพื่อขาย

        การจัดเตรียมสินค้าให้ลูกค้าปัญหาสำคัญเรื่องหนึ่งที่จุดขาย เพราะพนักงานขายต้องเป็นคนไป
เอาสินค้าออกมาจากคลังเอง ทำให้หน้าร้านขาดเจ้าหน้าที่รับลูกค้า ทำให้ลูกค้าต้องเสียเวลารอ ให้พนักงานขาย
จบงานขายจากลูกค้ารายแรกเสียก่อน โปรแกรมจึงมีระบบสั่งเบิกสินค้าส่งเข้าไปในคลังสินค้า เพื่อให้เจ้าหน้าที่คลัง
ส่งสินค้าออกมาให้ เพื่อลดเวลาให้กับพนักงานขาย ลดโอกาสสินค้าหาย เพราะหลายคนหยิบระบบขาย POS

        กรณีการใช้งานโปรแกรมในแบบขายเงินสด (Point of sale)โปรแกรมก็รองรับระบบงานขาย
ลักษณะเดียวกับร้านสะดวกซื้อ และสามารถใช้งานได้กับจอสัมผัส(Touch screen) ร่วมกับระบบ
Bar code ผู้ใช้งานสามารถทำรายการขายได้อย่างรวดเร็ว ปุ่มคีย์บอร์ดบนหน้าจอเพื่อความสะดวก
ไม่ต้องมีคีย์บอร์ดให้เปลืองพื้นที่ อีกทั้งยังมีการสร้างปุ่มสินค้าที่ ไม่สามารถติด Bar code ได้
หรือสินค้าชิ้นเล็กที่ไม่คุ้มทำ Sticker Bar code มาติดสินค้า สามารถทำปุ่มด่วนได้ถึง
4 กลุ่ม กลุ่มละ 24 ปุ่ม(สินค้า) และปุ่มด่วนเหล่านี้แปรผันไปตามแต่ละผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดความสะดวก
ตามแต่ละผู้ใช้งาน กรณีขายสินค้าคนละแผนก
        เมื่อสรุปการขายสามารถกำหนดให้โปรแกรมแจ้งจำนวนเงินรวมเป็นเสียงได้ สามารถเชื่อมต่อจอแสดงราคาได้
และเชื่อมต่อกับลิ้นชักเงินได้ (สั่งเปิดลิ้นชัก เมื่อสรุปการขาย)

ต้นทุนสินค้าและการกำหนดราคาขาย

        ระบบต้นทุนสินค้าของโปรแกรมมีทั้งต้นทุนเฉลี่ย (Weight Average) ต้นทุนซื้อล่าสุด และต้นทุนบริหาร
ซึ่งต้นทุนทั้ง 3 รูปแบบทำงานไปพร้อมกันเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
        ต้นทุนเฉลี่ย และต้นทุนซื้อล่าสุดเป็นที่เข้าใจกันทั่วไป แต่ต้นทุนบริหารของโปรแกรมคืออะไร เป็นต้นทุนที่ถูกคำนวณ
แบบพิเศษ ซึ่งสามารถรวบรวมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มาประกอบเป็นต้นทุนสินค้าได้ เช่น ค่าขนส่ง ค่าเก็บรักษาสินค้า ค่าแรงงาน
เพื่อให้เกิดต้นทุนที่สะท้อนความจริงกว่าสินค้าจะมาถึงมือ
        เมื่อรายการสินค้ามีจำนวนมาก การซื้อสินค้าเข้าก็จะมากตามไปด้วย ปัญหาที่มักเกิดขึ้นบ่อย คือการลืมปรับราคาขาย
ตามต้นทุนที่ปรับสูงขึ้นไปแล้ว ทำให้ขายขาดทุนโดยไม่รู้ตัว โปรแกรมจึงมีส่วนเสริมในการปรับราคาขาย หรือตรวจเช็คราคาขาย
โดยดูรายการสินค้าจากใบรับสินค้า ทำให้ไม่พลาดรายการสินค้าที่ปรับราคา
        นอกจากนี้ยังมีรายงานสนับสนุนอีก เช่นรายงานสินค้าที่ต้นทุนซื้อเปลี่ยน แต่ราคาขายยังไม่เปลี่ยนตาม, รายงานสินค้าที่
ราคาขายต่ำกว่า (ต้นทุนเฉลี่ย ต้นทุนซื้อล่าสุด) ทั้งนี้เพราะโปรแกรมได้เก็บประวัติการปรับราคาซื้อ - ขายไว้คลังสินค้า

        คลังสินค้าแบบโครงสร้าง Tree Diagram ช่วยให้สามารถจัดการคลังสินค้าให้มีรายละเอียดได้มาก
เท่าที่ต้องการ ตั้งแต่การแบ่งสาขา แต่ละสาขามีกี่อาคาร แต่ละอาคารมีกี่ชั้น ตู้ที่เท่าไร หมายเลขช่อง หมายเลขกล่อง
ทำให้การจัดเก็บสินค้าคงคลังมีระเบียบ และสะดวกต่อการหยิบเบิก ผู้ที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับอะไหล่ก็สามารถ
หยิบสินค้าที่ต้องการได้

        นอกจากนี้การทำโครงสร้างคลังสินค้า เท่ากับเป็นการจำลองสภาพความเป็นจริงของคลังสินค้าออกมา
ทำให้สามารถจัดแบ่งคลังสินค้าออกเป็นกลุ่ม หรือประเภทของคลังสินค้าได้ง่าย และทำให้เราสามารถเรียกดู
สินค้าคงเหลือของคลังเป็นกลุ่มได้ ไม่ว่าจะเป็นการขอดูทั้งสาขา ขอดูเฉพาะชั้นที่เท่าใด หรือขอดูสินค้าคงเหลือ
เฉพาะตู้ใดตู้หนึ่งก็ได้

        และคลังสินค้าแต่ละคลังยังสามารถกำหนดการใช้งานคลังได้อีกว่าเป็นคลังที่ใช้เก็บสินค้าหรือไม่
อนุญาติให้ใช้รับสินค้าที่คลังนี้ได้หรือไม่ หรืออนุญาติให้หยิบขายสินค้าจากคลังนี้ได้หรือไม่
เพื่อเป็นการควบคุมระบบงานได้สะดวกขึ้นการนำเข้าข้อมูล และการส่งออกข้อมูล

        ข้อมูลสินค้าปริมาณมาก หากมีการปรับราคา หรือมีรายชื่อสินค้ามาใหม่จากผู้ผลิต การคีย์เข้าทีละรายการไม่ใช่เรื่องง่าย
โปรแกรมจึงมีเครื่องมือในการนำเข้าข้อมูล และการส่งออกข้อมูล(เพื่อใช้กับโปรแกรมอื่น หรือส่งสำนักงานบัญชี)
จะทำให้สามารถ
ปรับปรุงฐานข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว (1 แสนรายการใน 10 นาที) รองรับข้อมูลต้นทางที่เป็น
CSV(Excel สามารถอ่าน-เขียนได้) และ DBFGo top