Home>Pailin>Pailin on Mobile device>

การตรวจนับสินค้าคงคลังด้วยอุปกรณ์ Mobile

        การตรวจนับสินค้าโดยทั่วไปใช้การนับสินค้าแล้วจดบันทึกด้วยกระดาษ
แล้วจึงกลับมาป้อนจำนวนสินค้าที่นับได้ลงเครื่องคอมพิวเตอร์อีกที แต่ปัญหาคือทำงานได้ช้ามาก
และเมื่อกลับมาป้อนจำนวน ปรากฏว่าเกิดความผิดพลาดในการจดบันทึก ต้องกลับตรวจสอบอีกรอบ
โปรแกรมขอเสนอแนวทางใหม่ด้วยการใช้อุปกรณ์ไร้สายที่มี Web Browser  ใด ๆ ก็ได้ เพียงเปิด
Web Browser ติดต่อเข้ามาที่โปรแกรมด้วย Web Address ตามที่โปรแกรมแจ้ง ก็จะพร้อมทำงานได้
ระบุรหัส Location ระบุรหัสสินค้าตามที่ปรากฏที่สินค้า (หรืออ่านรหัส Barcode ด้วยเครื่องอ่าน Barcode)
นับจำนวนสินค้า แล้วป้อนจำนวนที่นับได้ กดปุ่ม Save เป็นอันเสร็จเรียบร้อย ไม่ต้องใช้กระดาษทดการโอนย้ายสินค้าระหว่าง Location ด้วยอุปกรณ์ Mobile

        การบันทึกการโอนย้ายสินค้าระหว่าง Location สามารถใช้อุปกรณ์ Mobile
ติดตามสินค้าไปด้วยเลย ทำให้สามารถระบุตำแหน่ง Location ต้นทาง
และเก็บสินค้า ที่ตำแหน่ง Location ปลายทางได้ทันที ถูกต้องแน่นอน
ไม่ต้องมีการจดบันทึกแล้วมาป้อนข้อมูลอีกทีการเรียกดูสินค้าคงคลัง
ด้วยอุปกรณ์ MobileGo top